Συνδέσεις Σιδηροτροχιών

Κατηγορία:

Οι ενώσεις σιδηροτροχιών είναι ειδικά προφίλ θερμής έλασης που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών τύπου S49, και αποτελούν τις ενώσεις μεταξύ των επιμέρους ραγών. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά συμφωνούνται με τον πελάτη, ανάλογα με τις προδιαγραφές του κάθε έργου.