Σωλήνες Ύδρευσης

Οι χαλυβδοσωλήνες είναι η “ασφαλής επιλογή” για τον εγκαταστάτη και τον τελικό χρήστη και υπερέχουν έναντι των συμβατικών χαλυβδοσωλήνων, καθώς διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και πιστοποίηση CE.

ΕΙΔΟΣ: Γαλβανισμένοι, μαύροι ή άβαφοι χαλυβδοσωλήνες δικτύων φυσικού αερίου, πυρόσβεσης, ύδρευσης και θέρμανσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255 με πιστοποίηση CE

 

ΧΑΛΥΒΑΣ: Χαλυβδοταινία θερμής έλασης σε ποιότητα χάλυβα S195T κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10020

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Αυτογενής συγκόλληση με υψίσυχνα ρεύματα (HF-ERW).

ΜΗΚΟΣ: Χαλυβδοσωλήνες μήκους 6m ± 50mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΒΑΡΟΣ: Εξαγωνικά δέματα βάρους από 600 kg έως 1.400 kg ανάλογα με τις διαστάσεις

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
• Έλεγχος στεγανότητας και συγκόλλησης με δινορεύματα (Eddy Current test) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10246-1
• Έλεγχος εφελκυσμού, κάμψης και θλίψης

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
• Άκρα: Σπειρώματα (ΕΛΟΤ ΕΝ 10226-1 κωνικά) με μούφα (ΕΛΟΤ ΕΝ 10241) ή αυλακωμένα ή ελεύθερα
• Επιψευδαργύρωση: Εν θερμώ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10240
• Βαφή: Μαύρο εξωτερικό χρώμα νερού με βάση ακρυλικό πολυμερές