Σωλήνες Κατασκευών

Οι γαλβανισμένοι σωλήνες κατασκευών χρησιμοποιούνται σε:

Περιφράξεις, Οδοσήμανση, Κάγκελα οδοποιίας, Θερμοκήπια, Κατασκευή υπόστεγων, Κατασκευή γκαραζόπορτων, Κατασκευή τεντών, Αγωγοί καλωδίων κλπ.

ΕΙΔΟΣ: Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών και κοινοί εμπορίου, γαλβανισμένοι μαύροι / άβαφοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10219

ΧΑΛΥΒΑΣ: Χαλυβδοταινία θερμής έλασης σε ποιότητα χάλυβα S235JR κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Αυτογενής συγκόλληση με υψίσυχνα ρεύματα (ERW)

ΜΗΚΟΣ: Χαλυβδοσωλήνες μήκους 6m ±50mm

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΒΑΡΟΣ: Εξαγωνικά δέματα βάρους από 600kg έως 1.000kg ανάλογα με τις διαστάσεις

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Άκρα: ελεύθερα, σπείρωμα ή μούφα.
Επιψευδαργύρωση: εν θερμώ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10240