Προφίλ Στήριξης Στοών THN

Τα Προφίλ Στήριξης Στοών έχουν αναπτυχθεί για χρήση στην παραγωγή χαλύβδινων αψίδων για δημόσια έργα (σήραγγες και οδικά έργα), υπόγεια ορυχεία και μεταλλεία.

Η χρήση προφίλ ΤΗΝ σε σήραγγες και στήριξη οδικών έργων προσφέρει υψηλή αντίσταση και κορυφαία στήριξη.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ Ράβδοι θερμής έλασης, διατομής ΤΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ 31Mn4 κατά DIN 21544
ΜΟΡΦΗ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ευθύγραμμες ράβδοι μάζας 16,50 / 20,92 / 29,00 Kg/m
ΜΗΚΟΣ-ΑΝΟΧΗ Μήκος δοκών 6 – 12 m με ανοχή +/- 75 mm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΒΑΡΟΣ Δέματα βάρους 5.200 τόνων περίπου
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΗ-ΑΝΟΧΕΣ Κατά FN-SPP-02-98