Μαύρο Σύρμα

Το μαύρο σύρμα παράγεται στο εργοστάσιο της Ερλικον , με πρώτη ύλη χονδρόσυρμα που υποβιβάζεται στην επιθυμητή διάμετρο.  Αποτελεί πρώτη ύλη για το γαλβανισμένο σύρμα καθώς και για πλήθος άλλων τελικών προϊόντων από σύρμα χαμηλού άνθρακα.

ΜΑΥΡO ΣΥΡΜΑ ΜΑΛΑΚΟ σε ρόλους

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α’ ΥΛΗΣ: Χονδρόσυρμα SAE 1008 & SAE 1010 (κατά ASTM A510M)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Από Φ1,50 έως Φ5,00mm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΒΑΡΟΣ: Ρόλοι βάρους έως 450Kg ανά ρόλο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΟΧΕΣ: Κατά DIN 177

 

ΜΑΥΡO ΣΥΡΜΑ ΣΚΛΗΡO σε ρόλους

ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α’ ΥΛΗΣ: Χονδρόσυρμα SAE 1008 & SAE 1010 (κατά ASTM A510M)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Από Φ1,50 έως Φ5,00mm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΒΑΡΟΣ: Ρόλοι βάρους έως 1.000Kg ανά ρόλο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΟΧΕΣ: Κατά DIN 177