Λαμαρίνες Θερμής Έλασης

Οι ποιότητες λαμαρινών θερμής έλασης περιλαμβάνουν κοινούς χάλυβες κατασκευών καθώς και ποιότητες για ειδικές εφαρμογές. Με εύρος πάχους που κυμαίνεται από 7 έως 40 χιλιοστά, πλάτος έως και 2,5μ και μέγιστο μήκος 12μ, οι λαμαρίνες της STOMANA Industry S.A. καλύπτουν την πλειοψηφία των σχεδιαστικών απαιτήσεων.