Ηλεκτροσυγκολλημένα Δικτυώματα

Τα δικτυώματα χρησιμοποιούνται κυρίως στην προκατασκευή ως οπλισμός επιφανειακών φορέων (πλάκες) με σκυροδέτηση σε 2 φάσεις προσφέροντας το πλεονέκτημα της αποφυγής χρήσης ξυλοτύπων.  Έτσι όταν ο απαραίτητος κύριος οπλισμός διατηρείται σε μικρά ποσοστά (μικρά ανοίγματα) της διατομής και η ταχύτητα κατασκευής είναι κύριο ζητούμενο, τα ηλεκτροσυγκολλημένα δικτυώματα προσφέρουν μία ενδεδειγμένη λύση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ
ΥΨΟΣ 

H (mm)

ΠΛΑΤΟΣ 

Β (mm)

ΒΗΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 

Τ (mm)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ D3 (mm)
ΚΑΤΩ D2 (mm) ΑΝΩ D1 (mm)
70-220 70-100 200 Φ4- Φ10 Φ5-Φ10 Φ4,2- Φ6