Γαλβανισμένο Σύρμα

Γαλβανισμένο Σύρμα Βαρέως Τύπου (EXTRAGAL)
Κατασκευάζεται από χονδρόσυρμα ποιότητας «ηλεκτροδίων» DIN 17145/ USD 7 διαμέτρου Φ5,5 που υποβιβάζεται και περνά από διαδικασία βαρέως γαλβανίσματος.
Επάνω στο σύρμα επικάθεται ελάχιστη ποσότητα ψευδαργύρου αντίστοιχη με 200-290gr/m2 (αναλόγως διατομής) σύμφωνα με το πρότυπο BS 443 ποσότητα πολύ μεγαλύτερη (έως και 4-πλάσια) από αυτή του κοινού σύρματος.
Το γαλβανισμένο σύρμα βαρέως τύπου χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία καλωδίων στην κατασκευή οπλισμού καλωδίων ισχύος «SWA» αλλά και για την κατασκευή ειδικών πλεγμάτων με την κοινή ονομασία «σαραζανέτι» με 6-γωνους βρόχους για τη συγκράτηση των βράχων στα πλαϊνά σημεία των δρόμων, καθώς και για αντιπλημμυρικά έργα. Οι διατομές που χρησιμοποιούνται για τα πλέγματα αυτά είναι συνήθως Φ3,00 – Φ4,00 και η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται είναι SAE 1010.