Γαλβανισμένο Πλέγμα

Γαλβανισμένο Πλέγμα σε Ρόλους (PERINET)
Το συγκολλητό πλέγμα σε ρόλους κατασκευάζεται από ημίσκληρο γαλβανισμένο σύρμα το οποίο περνά από ειδικές μηχανές, συγκολλείται και κόβεται.
Οι κύριες χρήσεις του πλέγματος είναι για στιβαρή περίφραξη με αρκετό μήκος καθώς και για κοινή ελαφριά περίφραξη.
Το γαλβανισμένο πλέγμα σε ρόλους μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για κατασκευή κλουβιών για μεγάλα πουλιά και μικρά ζώα, στην υποθαλάσσια περίφραξη ιχθυοτροφείων, ή για προστασία φυτεμένων χώρων από ζώα.

Γαλβανισμένο Πλέγμα σε Φύλλα (OVERNET)
Το συγκολλητό πλέγμα σε φύλλα κατασκευάζεται από γαλβανισμένο ημίσκληρο σύρμα το οποίο περνά από ειδικές μηχανές, συγκολλείται και κόβεται.
Οι κύριες χρήσεις του πλέγματος είναι για στιβαρή περίφραξη με αρκετό ύψος καθώς και βαριά περίφραξη αθλητικών εγκαταστάσεων ή χώρων όπου χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια.
Το γαλβανισμένο πλέγμα σε φύλλα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για κατασκευή κλωβών μεταφοράς γεωργικών προϊόντων, αφού τοποθετηθούν γύρω από τα πλέγματα ειδικά «τελάρα», για οπλισμό ψευδότοιχων λυόμενων κατοικιών, κατασκευή, αφού πλαστικοποιηθούν, ραφιών καταστημάτων, περίφραξη εργοταξίων, καθώς και πλήθος διακοσμητικών και άλλων χρήσεων όπως προστασία μπαλκονιών, κατασκευή σχαρών και καγκελόπορτων.