Ειδικοί Χάλυβες

Κατηγορία:

Η γκάμα παραγωγής περιλαμβάνει ευθύγραμμες ράβδους κυκλικής διατομής, που παράγονται με θερμή έλαση (σε διαμέτρους από 22mm έως 120mm) και ράβδους με ειδικό φινίρισμα επιφανείας, το οποίο επιτυγχάνεται σε δεύτερο στάδιο κατόπιν ψυχρής επεξεργασίας και προσδίδει εξαιρετικά μικρές ανοχές διαστάσεων (σε διαμέτρους από 30mm έως 115mm).

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Δομικοί Χάλυβες σύμφωνα με το πρότυπο EN 10025 S235JR, S355J2, C10
Χάλυβες για Βαφή και Επαναφορά σύμφωνα με τα πρότυπα EN 10083-2, EN 10083-3 C35, C45, C50, C60, 41Cr4, Cf53, 42CrMo4,

27MnCrB5-2, 33MnCrB5-2, 34CrNiMo6

Χάλυβες για επιφανειακή σκλήρυνση σύμφωνα το πρότυπο με EN 10084 16/20MnCr(S)5, 16MnCr(S)5, 20MnCr(S)5
Χάλυβες μικροκραματωμένοι 20MnV6, 38MnV(S)6
Χάλυβες για εύκολη μηχανουργική κατεργασία σύμφωνα με το πρότυπο EN 10087 11SMn30