Ειδικά Ευθύγραμμα Μήκη SD

Υπάρχει διαρκής διαθεσιμότητα γκάμας ειδικών μηκών διαμέτρου Φ8 έως Φ20mm.  Όλες οι άλλες περιπτώσεις ειδικών μηκών παράγονται κατόπιν παραγγελίας.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ SD ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β500C ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m)
Φ8, Φ10 & Φ12 3,00 Φ14, Φ16, Φ18 & Φ20 4,00
4,25
4,00 4,50
5,00
6,00 5,25
5,50
6,00

Κατόπιν παραγγελίας υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής ευθύγραμμου χάλυβα SD σε άλλα μήκη διαμέτρου Φ8 έως Φ40.