Ευθύγραμμες Ράβδοι και Ρόλοι SD

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος SD παράγεται σε διαμέτρους 8 έως και 40mm σε ευθύγραμμες ράβδους μήκους 12 και 14 μέτρων και δέματα βάρους περίπου 2 τόνων. Επίσης, παράγεται και σε κουλούρες, σε διαμέτρους 8, 10, 12, 14 και 16mm.