Δομικά & Κοινά Πλέγματα SD

Κατηγορία:

Τα δομικά πλέγματα συνίστανται από συγκολλημένα εγκάρσια και διαμήκη σύρματα τα οποία αποτελούνται από υποβιβασμό – εν ψυχρώ – χονδροσύρματος τύπου SAE 1010. Η διάμετρος των συρμάτων είναι από Φ4 έως Φ10 και οι βρόχοι που σχηματίζονται έχουν ορθογωνική ή τετραγωνική διατομή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΟΣ: Δομικά & Κοινά πλέγματα με βρόχους τετραγωνικού ή ορθογωνικού σχήματος
ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: Εγκάρσια & διαμήκη σύρματα δομικών πλεγμάτων: B500A κατά ΕΛΟΤ 1421-2, (BSt500M κατά DIN 488), από υποβιβασμό χονδροσύρματος SAE 1010, διαμέτρων από Φ4 έως Φ10
ΜΟΡΦΗ – ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Φύλλα μήκους 5,00m και 6,00m και πλάτους 2,15m
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΒΑΡΟΣ: Δέματα φύλλων, βάρους από 14 έως 163Kg ανά φύλλο, αναλόγως είδους

Απαιτήσεις για παραγωγή σε άλλες διαστάσεις, καθώς και σύμφωνα με άλλα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα, μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.

ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ – Β500Α – ΕΛΟΤ 1421-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΣT. ΦΥΛΛΟΥ
(m)
ΤΥΠ.
ΠΛΕΓΜ-ΑΤΟΣ
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ ΘΕΩΡ.
ΒΑΡΟΣ
(Kg)
ΦΥΛΛΟΥ
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΩΝ ΑΝΑ ΔΕΜΑ ΑΝΟΧΗ ΒΑΡΟΥΣ % ΘΕΩΡ. ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ (Kg)
Αριθ. Διαμ. (mm) Απόσταση (mm) Αριθ. Διαμ. (mm) Απόσταση (mm)
5,00×2,15 T131 33 5,0 150 15 5,0 150 21,5 100 -6/+6 2.150
5,00×2,15 T188 33 6,0 150 15 6,0 150 32,4 50 -6/+6 1.620
5,00×2,15 T196 50 5,0 100 22 5,0 100 33,5 50 -6/+6 1.675
5,00×2,15 T377 33 8,5 150 15 2×6,0 150 56,4 50 -6/+6 2.820
ΚΟΙΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΣT. ΦΥΛΛΟΥ
(m)
ΤΥΠ.
ΠΛΕΓΜ-ΑΤΟΣ
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ ΘΕΩΡ.
ΒΑΡΟΣ
(Kg)
ΦΥΛΛΟΥ
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΩΝ ΑΝΑ ΔΕΜΑ ΘΕΩΡ. ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ (Kg)
Αριθ. Διαμ. (mm) Απόσταση (mm) Αριθ. Διαμ. (mm) Απόσταση (mm)
5,00×2,15 T92 33 4,2 150 15 4,2 150 15,9 100 1,590
5,00×2,15 T139 50 4,2 100 22 4,2 100 23,7 100 2,370
5,00×2,15 092 20 4,2 250 15 4,2 150 12,9 100 1,286
5,00×1,25 T92 33 4,2 150 9 4,2 150 9,4 100 940
5,00×1,55 T92 33 4,2 150 11 4,2 150 11,6 100 1,160
5,00×1,25 T139 50 4,2 100 13 4,2 100 13,9 100 1,390
5,00×1,55 T139 50 4,2 100 16 4,2 100 17,1 100 1,710