Χαλύβδινο Πλέγμα Διπλής Συστροφής Serasanetti

Ρολό Πλέγματος
Ρολό πλέγματος διπλής συστροφής με βρόχους 8Χ10 cm. Είναι κατασκευασμένο από χαλύβδινο σύρμα, γαλβανισμένο με αυξημένη επικάθιση ψευδαργύρου. Οι εφαρμογές του πλέγματος αφορούν την: Στερέωση – θωράκιση πλαγιών με απότομη κλίση ή σταθεροποίηση εδάφους από διάβρωση, καθώς επίσης προστασία οδών από κατολισθήσεις (λειτουργεί ως προστατευτικό δίχτυ).

Συρματοκιβώτια – Συρμάτινοι Κύλινδροι
Είναι συρμάτινα καλάθια κατασκευασμένα από πλέγμα. Ανάλογα με τις διαστάσεις τους είναι χωρισμένα σε ίσων διαστάσεων θαλάμους . Η διαμόρφωση των θαλάμων γίνεται με εσωτερικά διαφράγματα ιδίου υλικού. Το κάθε ορθογώνιο καλάθι είναι ενισχυμένο περιφερειακά με ούγια σύρματος μεγαλύτερης διαμέτρου από τα υπόλοιπα. Οι θάλαμοι γεμίζονται με φυσική πέτρα. Τα ενδιάμεσα χωρίσματα δεν επιτρέπουν την μετακίνηση της πέτρας από τον ένα θάλαμο στον άλλο. Οι εφαρμογές των συρματοκιβωτίων αφορούν την επένδυση πρανών χειμάρρων, ποταμών για έλεγχο όδευσης των υδάτων.
– Προστασία από υψηλές ταχύτητες στερεομεταφοράς
– Προστασία εγκαταστάσεων δίπλα σε ακτές
– Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης, αντιπλημμυρικά έργα για προστασία γεφυρών
– Αντιπλημμυρικά έργα

ΡΟΛΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΟΣ: Πλέγμα από γαλβανισμένο σύρμα βαρέως τύπου κατά ΕΝ 10223-3
ΥΛΙΚΟ: Γαλβανισμένο σύρμα βαρέως τύπου κατά ΕΝ 10244-02 (ποσότητα επικαθήμενου ψευδαργύρου) και κατά ΕΝ 10218-02 (ανοχές διαμέτρου)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ
ΜΗΚΟΣ
(m)
ΠΛΑΤΟΣ
(m)
25 2, 3, 4
50 2, 3, 4
100 2, 3, 4
ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ – ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ
ΕΙΔΟΣ: Πλέγμα από γαλβανισμένο σύρμα βαρέως τύπου κατά ΕΝ 10223-3
ΥΛΙΚΟ: Γαλβανισμένο σύρμα βαρέως τύπου κατά ΕΝ 10244-02 (ποσότητα επικαθήμενου ψευδαργύρου) και κατά ΕΝ 10218-02 (ανοχές διαμέτρου)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
ΜΗΚΟΣ
(m)
ΠΛΑΤΟΣ
(m)
ΥΨΟΣ
(m)
ΘΑΛΑΜΟΙ
2 1 0,5 2
3 1 0,5 3
4 1 0,5 4
1,5 1 1 1
2 1 1 2
3 1 1 3
4 1 1 4