Χαλύβδινες Ίνες Inomix

Οι χαλύβδινες ίνες οπλισμού σκυροδέματος, αποτελούν μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος οπλισμού SD. Παράγονται σε πλήθος διαστάσεων και καλύπτουν όλο το εύρος αναγκών της αγοράς, από το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα έως την κατασκευή δαπέδων (βιομηχανικών, λιμενικών, στρατιωτικών, κλπ).

Μεγαλύτερη αντοχή σε κάμψη
Αντίσταση στη δημιουργία και στην εξάπλωση των ρωγμών
Αυξημένη αντοχή στην κρούση
Αυξημένη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
Αντίσταση στο φαινόμενο της αποφλοίωσης
Μεγαλύτερη δυσθραυστότητα
Μεγαλύτερη αντοχή σε φορτία μετά την θραύση
Οικονομία στη συντήρηση και μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης του έργου