Χαλύβδινες Μπάλες Άλεσης

Οι χαλύβδινες μπάλες άλεσης της εταιρίας μας, παράγονται σε διαμέτρους από 60 έως 100mm. Χρησιμοποιούνται σε ειδικά μηχανήματα, τους μύλους άλεσης του μεταλλεύματος. Οι μύλοι άλεσης που χρησιμοποιούνται τέτοιες μπάλες είναι οι μύλοι μπαλών και οι ημι-αυτογενείς μύλοι.

Γενική Περιγραφή
Τύπος Μπάλες Άλεσης παραγόμενες με θερμή έλαση
Διαστάσεις Διάμετροι από 60 εώς 100 mm
Επιφανειακή Σκληρότητα Κατά Brinel & Rockwell
Συσκευασία Μεταλλικά Βαρέλια, Μεγάλοι Σάκοι, Χύδην
Βάρη και ανοχές Κατά τη προδιαγραφή FN-SPP-03-12